Разсадник

Изглед от разсадника -1 Изглед от разсадника -1
Изглед от разсадника -2 Изглед от разсадника -2
Процес на облагородяване - 1 Процес на облагородяване - 1
Процес на облагородяване - 2 Процес на облагородяване - 2
Обработка на почвата Обработка на почвата
Филизене Филизене
Филизене на облагородени бадемови дръвчета
Подготовка за реализация Подготовка за реализация
Изваждане, сортиране и етикетиране на овощни дръвчета
Подготовка за реализация Подготовка за реализация
Изваждане, сортиране и етикетиране на овощни дръвчета
Подготовка за реализация Подготовка за реализация
Изваждане, сортиране и етикетиране на овощни дръвчета

<<< назад