Ябълки

 • Image

  Грени смит

  Зрее 15 - 25 октомври. Плодовете са едри кълбовидно конусовидни до плоско кълбовидни, с правилна форма. Месото е белезникаво ,дребнозърнесто, плътно, сочно, кисело, слабо сладко, приятно освежаващо.При обикновени условия се запазватдо март, а в плодохранилища до май. Опрашители Златна превъзходна, Молиз делишъс, Мелроуз, Айвания.

 • Image

  Мелроуз

  Зрее 20 – 30 септември. Плодовете са едри до много едри, кълбовдно плоскидо кълбовидно конични. Месото им е бледо кремаво, сочно, сладко-кисело, фино-зърнесто, с лек аромат и много добро качество . Съхранява се до Януари, в хладилни помещения се съхраняват до март – април. Опрашители са Златна превъзходна и грени смит.

 • Image

  Айдаред

  Зрее 25 септември – 5 октомври. Плодовете са едри до много едри , кълбовидни, слабо сплеснати. Месото е умерено сочно , кисело сладко.Сортът е силно чувствителен към брашнеста манаи огнен пригор . Съранение до края на ноември, в хладилни до края на март – април. Опрашители са Златна превъзходна , Грени смит.

 • Image

  Айвания

  Зрее 25 септември – 05 октомври . Плодовете са средно едра с кълбовидно- конусовидна, понякога яйцевидна форма . Месото е хрупкаво, дребнозърнесто, сочно, сладко, почти без киселини и аромат.Сортът е силночувствителен към струпясване , с добра устойчивост на брашнеста мана . Притежава отлична транспортабилност и съхраняемост. ОпрашителиЗлатна превъзходна , Гренисмит.

 • Image

  Молис Делишъс

  Зрее 15 – 20 август. Плодовете са много едри , по форма са пресечено конични. Месото е сладко, слабо кисело, сочно със силен приятен аромат. Вобикновенни условия се съхраняват около месец, в хладилни плодохранилища 2 – 3 месеца.Опрашители са Грени смит.

 • Image

  Муцу

  Зреене 25 септември- 5 октомври. Плодовете са едри до много едри заоблено конусовидни.Месото е сладкоь слабо кисело, ароматно с много добро качество , крехко, сочно, дребнозърнесто.Сорта е чувствителен на струпясване и брашнеста мана . Опрашители са Мелроуз и Грени смит.

 • Image

  Бребърн

  Зрее 25 Септември – 05 Октомври. Плодовете са трайни, ароматни, сладко – кисели и хрупкави – подходащи са както за прясна консумяция, така и за топлинна обработка, тъй като парчетата запазват вкуса и формата си. Плодовете са средно едрис конусовидна форма, много изранен. Рано влиза в плододаване и има висока и постоянна родовитост. Високодобивен зимен сорт, устойчив на болести.

 • Image

  Златна превъзходна

  Зрее 15 – 20 септември. Плодовете са едри до много едри.По форма са продълговато конични с характерна тъкан и много дълга дръжка. Плодовете са сладки. При обикновенни условия се съхранява 2-3 месеца, в хладилник да 6 месеца. Сортът е устойчив на болести.

 • Image

  Пинова

  Зрее 20 – 30 септември. Плодовете са средно едри до едри, слабо удължена с жълт основен цвят и яркочервен покровен. Месото е със сладко кисел вкус и силен аромат. Рано встъпва в плододаване, слабо чувствително на болести. Съхранение в хладилни услов5иядо няколко месеца.

 • Image

  Флорина

  Зрее 25 септември – 10 октомври. Плодовете са средно едри, заоблено конични, жълто зелени, покрити изцялос виолетово червен на ивици цвят. Месото е сладко до слабо кисело и ароматно .Сортът е устойчив на струпясване , много слабо чувствително на брашнеста мана и на огнен пригор. Понася добре манипулация и транспорт.

 • Image

  Фуджи

  Зрее 1 – 10 октомври . Плодовете са средно едри до едри, плоско кълбовидно конусовидни, понякога с несиметрични половинки.Месото е белезникаво до кремаво, сладко, слабо кисело, слабо ароматично, плътно, много сочно и хрупкаво.Сорта е чувствителен на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана . При обикновенни условия се съхраняват до декември- януари, а в плодохронилища до март – април. Понася транспорт и манипулация. Опрашители са Златна превъзходна и Грени смит.

 • Image

  Чадел

  Зрее края на месец септември. Плодовете са средно едри до едри , кълбовидноконични , жълтозелени с размит на ивици червен цвят. Месото е сочно, сладко-кисело на вкус и приятен аромат. В хладилни условия се съхраняват до края на месец април.

 • Image

  Скарлет

  Зрее 20 – 25 август. Плодовете са наситено червено-виолетови, едри, с приятен вкус. Сортът е леко чувствителен на струпясване и брашнеста мана. Съхранява се добре до края на февруари в хладилни помещения. Опрашители са Златна превъзходна, Грени смит и Айдаред.

 • Image

  Златна резистентна

  Зрее началото на месец септември. Плодовете са много едри, кълбовидноконични до коонични. Месото е жълтеникаво, слабо рехаво, сочно, сладко,възкисело, умерено ароматично , с много добро качество.

 • Image

  Редчиф

  Зрее 01 – 10 септември. Плодовете са едри, продълговато конусовидни до кълбовидно-конусовидни, оребрени. Месото му е жълтеникаво, плътно, хрупкаво , сочно, сладко, слабо кисело, ароматично . Сортът е средно устойчив на брашнеста мана и леко чувствителен на струпясване. Рано встъпва в плододаване . Опрашители са Молиз делишъс и Грени смит.